;
/
0
Giỏ hàng (0 sản phẩm)
Hiện chưa có sản phẩm

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Hệ thống cửa hàng Thời trang F2 luôn hỗ trợ quý khách hàng đổi sản phẩm trong thời gian quy định và theo quy trình đổi sản phẩm. 

I. THỜI GIAN ĐỔI SẢN PHẨM 

 1. 1 Thời gian đổi khi mua tại cửa hàng và mua online (không qua Market Place)

Được tính kể từ ngày mua hàng (tại cửa hàng) hoặc ngày nhận hàng (khi mua online) 

 • Đối với sản phẩm giảm  giá khách hàng được đổi trong 14 ngày

 • Áo dài, phụ kiện và túi canvas  được đổi trong 7 ngày trong trường hợp có lỗi sản xuất

 

 1. 2 Thời gian đổi khi mua tại Market Place (sản phẩm Thời trang F2 bán tại các trang Market Place): 
 • Theo chính sách đổi trả của các trang Market Place (Lazada; Tiki; Shopee, Adayroi, Vstyle) 

 • Vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của Market Place để được hướng dẫn chi tiết 

 

II. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG ĐỔI SẢN PHẨM

 • Khách hàng phải có hóa đơn mua hàng.

 • Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, nguyên tem mác, chưa qua sử dụng và chưa sửa chữa.

III. QUY TRÌNH ĐỔI

 • Trong thời gian quy định, khách hàng có thể đổi sản phẩm tại bất kỳ cửa hàng nào thuộc hệ thống F2

 • Đối với hàng hóa mua online, khách hàng có thể gửi sản phẩm về địa chỉ Kho online: 374A Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TP.HCM và thông báo với bộ phận chăm sóc khách hàng. 

3.1.  Trường hợp đổi cùng mã sản phẩm (chỉ đổi size, đổi màu): Phí ship một chiều đồng giá 30.000 VND

3.2.  Đổi khác mã sản phẩm:

- Giá trị sản phẩm mới tại thời điểm đổi hàng lớn hơn Giá trị sản phẩm cũ (dựa theo giá trị trên hóa đơn thanh toán): khách hàng sẽ trả thêm thêm phần tiền chênh lệch. 

Ví dụ: sản phẩm mua với giá 1.250.000đ, sản phẩm muốn đổi giá trị 1.400.000đ; Khách hàng sẽ trả thêm 150.000đ 

- Giá trị sản phẩm mới tại thời điểm đổi hàng nhỏ hơn Giá trị sản phẩm cũ (dựa trên giá trị trên hóa đơn thanh toán): Thời trang F2 không hoàn lại tiền thừa. 

3.3.  Đổi sản phẩm đã được đổi 1 lần

Hệ thống Thời trang F2 chỉ hỗ trợ tối đa một sản phẩm được đổi một lần, không hỗ trợ đổi hàng đối với sản phẩm đã đổi một lần trước đó, trừ trường hợp sản phẩm được đổi bị lỗi.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Please take your time trying everything on. If you do decide to make an exchange, simply send the items back to us following our exchange policy.

I. Exchange period

 1. 1 For In-store purchase and Online purchase (exclude Market Place purchase)

The exchange period is counting from the date of purchase (for in-store purchase) or the date of getting the products (online purchase)

 • For discount products: 10 days

 • Accessories and Canvas bag: 7 days (only applied for defected products)

 

 1. 2 For Market Place purchase (F2 Fashion and Freedom products sold on Market Place): 
 • In accordance with Exchange Policy of each Market Place (Lazada, Tiki, Shopee, Adayroi, Vstyle) 

 • Please contact with Market Place Customer Service for further information.

 

II. Exchange condition

 • The products must be accompanied by original price tags and till receipt

 • The products must be in their original condition, has not been worn, laundered or altered.

III. Exchange procedure

 • Within our exchange period, customers can exchange the products at any F2 Stores.

 • For online purchase, please send the products to our online warehouse at: 374A Le Van Quoi, Binh Hung Hoa A, Binh Tan, HCMC and keep our Customer Service posted.

3.1.  In case of same product exchange (only exchange for different size or color): One-way shipping fee is the same price of 30,000 VND

3.2.  In case of different product exchange:

- The new product value (on exchange date) is higher than the return product value (on receipt): customers to pay the variance

For example: Value on receipt is at 1,250,000 VND, the new product that customer would like to exchange for value at 1,400,000 VND: Customer pay the variance of 150,000 VND 

- The new product value (on exchange date) is lower than the return product value (on receipt): F2 Fashion will not refund the variance.

3.3.  The products has been exchanged 

F2 Fashion will only accept one-time exchange for any product; we regret to reject any exchange product that has been exchanged before, with exception for defected products only.

For any of your queries please contact us at: 

Giỏ hàng
0
Hiện chưa có sản phẩm